Taxushaag - Groot

4 producten

40 x Taxus baccata - Taxushaag 40-80cm
actie
40 x Taxus baccata - Taxushaag 40-80cm 40 stuks Taxus Haagplanten met Kluit
659.99 699.99
45 x Taxus baccata - Taxushaag 80-100cm
actie
45 x Taxus baccata - Taxushaag 80-100cm 45 stuks Taxus Haagplanten met Kluit
749.99 799.99
50 x Taxus baccata - Taxushaag 100-125cm
actie
50 x Taxus baccata - Taxushaag 100-125cm 50 stuks Taxus Haagplanten met Kluit
969.99 999.99
20 x Taxus baccata - Taxushaag 125-150cm
actie
20 x Taxus baccata - Taxushaag 125-150cm 20 stuks Taxus Haagplanten met Kluit
769.99 799.99